Team Dialyse

Team Dialyse

Team Dialyse er et projekt som er udsprunget af Team Hjørring (læs mere her).

Team Dialyse er et cykelhold af dialysepatienter på dialyseafdelingen på Regions Hospitalet Nordjylland, Hjørring.

"Team Dialyse har på baggrund af allerede indhøstede erfaringer fra andre dialyseafdelinger igangsat et motionsprojekt hvor dialysepatienter tilbydes træning på sengecykler under dialysen. Motivation og fastholdelse er vigtig hvis motion skal bibringe de ønskede resultater. Vi vurderer at etablering af et digitalt univers med adgang til cykelsimulator på internettet, samt mulighed for at se film, og høre musik og lydbøger, i væsentlig grad vil øge sundhed og livskvalitet for dialysepatienter under behandlingen."

NEWWWEB har udviklet en hjemmeside, hvor det er muligt at opdatere hjemmesiden blot ved at sende en email til en speciel adresse. En "sniffer" tjekker indholdet af denne inbox og opretter en nyhed med indholdet af e-mailen, på hjemmesiden.
Derved skal personalet på afdelingen ikke logge ind i NEWWWEEB CMS, for at oprette nyheder, men kan koncentrere sig om deres vigtigste opgave, nemlig at passe patienterne.

Derudover har vi udviklet et modul hvor dialyse patienterne kan indtaste deres kørte kilometer på sengesyklen, så der bliver lidt konkurrence patienterne imellem, - det giver motivation.

Faktabox
foreningservicesundhed
Se flere referencer her
Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System